რას მალავს საიენტოლოგია? – რელიგია, რომელსაც ევროპაში დანაშაულად მიიჩნევენ

sain

 

სა­ში­ნელ­მა ტი­რან­მა – სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­უ­რი ეკ­ლე­სი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა დე­ვიდ მის­კე­ვიჩ­მა (ტომ კრუ­ზის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რი და მისი ყო­ფი­ლი მე­უღლის, კეტი ჰოლმსის მეჯ­ვა­რე), ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ერთ-ერთი პა­ტივ­ცე­მუ­ლი ხელ­მძღვა­ნე­ლი დები კუკი 45 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჭი­ან­ჭვე­ლე­ბით სავ­სე ტრე­ი­ლერ­ში ჩა­კე­ტა კა­ლი­ფორ­ნი­ის უდაბ­ნო­ში. ქალი აწა­მა და სას­ტი­კად სცე­მა.

“ჭი­ან­ჭვე­ლე­ბი ტან­ზე და­ცო­ცავ­დნენ, შუქი 2 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მორ­თუ­ლი იყო. უდაბ­ნო­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რა 41 გრა­დუსს აღ­წევ­და. იძუ­ლე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი, “აღი­ა­რე­ბით” სე­სი­ებ­ში (auditing) მი­მე­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, რის დრო­საც ნაგ­ვის ყუთ­ში ვი­დე­ქი 2 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ამ დროს თავ­ზე წყალს მას­ხამ­დნენ, ვტი­რო­დი…

 

 

 

 

 

მის­კე­ვიჩ­მა თა­ვის მდი­ვანს უბ­რძა­ნა, ვე­ცე­მე, ვიდ­რე სკა­მი­დან გა­უ­საძ­ლი­სი ტკი­ვი­ლე­ბის გამო არ გად­მოვ­ვარ­დი. ფან­ჯრე­ბი გი­სო­სე­ბით იყო და­ფა­რუ­ლი, შეს­ვლა-გა­მოს­ვლას 24-სა­ა­თი­ან რე­ჟიმ­ში უსაფრ­თხო­ე­ბის სამ­სა­ხუ­რი აკონ­ტრო­ლებ­და, გაქ­ცე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო. მე ერ­თად­გი­ლი­ან ტრა­ი­ლერ­ში ვიმ­ყო­ფე­ბო­დი. ჩემს გარ­და ამ ცი­ხე­ში, სა­ხელ­წო­დე­ბით “ხვრე­ლი (Hole)” 100 ადა­მი­ა­ნი იმ­ყო­ფე­ბო­და, რომ­ლებ­საც გა­მუდ­მე­ბით აწა­მებ­დნენ. ეს იყ­ვნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­მაც ეკ­ლე­სი­ის და­ტო­ვე­ბა გა­და­წყვი­ტეს” – გა­ნა­ცხა­და სა­სა­მარ­თლო­ზე კუკ­მა.

ასე­ვე კუკ­მა გა­იხ­სე­ნა, რომ და­ი­ნა­ხა, რო­გორ სას­ტი­კად გა­უს­წორ­და მის­კე­ვი­ჩი კი­დევ ერთ წამ­ყვან სა­ი­ენ­ტო­ლოგს, აი­ძუ­ლა ენით აე­ლო­კა ჭუ­ჭყი­ა­ნი ია­ტა­კი ნა­ხე­ვა­რი სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ასე მას შემ­დეგ მო­ექ­ცა, რო­დე­საც ქალ­მა 2007 წელს სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­ის და­ტო­ვე­ბა მო­ინ­დო­მა, რათა ხმა არ ამო­ე­ღო რე­ლი­გი­ის შე­სა­ხებ არას­დროს და არა­ვის­თან.

სა­ნამ სა­ში­ნელ ად­გილს და­ტო­ვებ­და, 45-დღი­ა­ნი ტყვე­ო­ბის შემ­დეგ, კუკ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ყვე­ლა სა­ბუთს მო­ა­წე­რა ხელი, რათა იგი არ მო­ეკ­ლათ. მაგ­რამ ქალი არ და­ნებ­და და რამ­დე­ნი­მე თვის შემ­დეგ ნაც­ნობ 12 ათას სა­ი­ენ­ტო­ლოგს მამ­ხი­ლე­ბე­ლი წე­რი­ლე­ბი გა­უგ­ზავ­ნა. მან მის­კე­ვიჩს ბრა­ლი დას­დო, რომ სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­უ­რი ეკ­ლე­სია ტი­რა­ნულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ად აქ­ცია, რო­მე­ლიც 50-იან წლებ­ში რონ ჰა­ბარ­დის მიერ და­არ­სე­ბულ სწავ­ლე­ბებს ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა. ასე­ვე, კუკ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წევ­რე­ბის შე­მო­წი­რუ­ლო­ბა­თა (1 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბით) მით­ვი­სე­ბა­ში დას­დო მის­კე­ვიჩს ბრა­ლი.

 

 

ქალ­მა ტე­ხა­სის სან ან­ტო­ნი­ოს სა­სა­მარ­თლოს მი­მარ­თა, რად­გან მის და მისი ახ­ლობ­ლე­ბის სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე ემუქ­რე­ბო­და. სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­ის ეკ­ლე­სი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი სა­სა­მარ­თლოს აკ­რძალ­ვას ითხოვ­დნენ, რად­გან კუკ­მა სა­ბუ­თებ­ზე ხე­ლის მო­წე­რის შემ­დეგ კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლო­ბის შე­თან­ხმე­ბა და­არ­ღვია. მაგ­რამ დები კუკ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ სა­ბუ­თებ­ზე იძუ­ლე­ბით მო­ა­წე­რი­ნეს ხელი. მსგავ­სი ხმა­მა­ღა­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბის შემ­დეგ, ეკ­ლე­სი­ამ რე­ტი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნა და სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე უარი გა­ნა­ცხა­და.

 

 

რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტი მის­კე­ვი­ჩი­სა და ტომ კრუ­ზის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე

 

 

დე­ვიდ მის­კე­ვი­ჩი დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­და ჰო­ლი­ვუდ­ზე გა­სას­ვლელ გზებს. ცნო­ბი­ლია, რომ ამ­ჟა­მად ჰო­ლი­ვუ­დი, ალ­ბათ, მსოფ­ლიო დო­ნის უძ­ლი­ე­რე­სი PR მან­ქა­ნაა ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის­თვის. და, თუკი შე­სა­ფე­რის ვარ­სკვლავს იპო­ვი და სწო­რად “და­ა­ვერ­ბოვ­კებ” მას, ეს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის­თვის უმძლავ­რე­სი რეკ­ლა­მა გახ­დე­ბა. და მან იპო­ვა “ჰო­ლი­ვუ­დის ოქ­როს ბი­ჭუ­ნა”: თა­ვი­სი დრო­ის ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რდა მსა­ხი­ო­ბი, თა­ნაც, ბავ­შვო­ბა­ში უღა­რი­ბე­სი ოჯა­ხი­დან, რო­მე­ლიც დის­ლექ­ცი­ი­თა და მა­მის­გან სას­ტი­კი მო­პყრო­ბით იტან­ჯე­ბო­და. მას სრუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­და “ცის­ფერ მა­ფი­ა­ზე” – მო­უნ­დე­ბათ – გა­და­ი­ღე­ბენ, არ მო­ე­წო­ნე­ბათ – მო­ის­ვრი­ან სა­ნაგ­ვე­ში. მის­კე­ვიჩს კან­დი­და­ტი აწყობ­და – ერთი მხრივ, ცნო­ბი­ლი და მდი­და­რი, მე­ო­რე მხრივ კი თავ­და­უ­ჯე­რე­ბე­ლი და მო­წყვლა­დი.

 

 

 

 

მის­კე­ვიჩ­მა მსა­ხი­ო­ბის აგენ­ტებ­თან მი­სას­ვლე­ლი გზე­ბი იპო­ვა და ტექ­ნი­კუ­რად “შე­ტე­ნა” მიმი რო­ჯერ­სი ცო­ლო­ბის კან­დი­და­ტად. შერ­თან და ჰი­ზერ ლოკ­ლირ­თან მინი-რო­მა­ნე­ბის შემ­დეგ, გეი-მა­ფი­ამ გა­და­წყვი­ტა, რომ კრუ­ზის მე­ტად გა­სა­პი­ა­რებ­ლად სა­ჭი­როა მისი და­ქორ­წი­ნე­ბა. მიმი რო­ჯერ­სი ამ რო­ლის­თვის მათ შე­სა­ფე­რი­სად მი­იჩ­ნი­ეს: ცო­ტა­თი უფ­რო­სი, საკ­მა­ოდ ცნო­ბი­ლი, ამას­თან, კრუზს ვერ დაჩ­რდი­ლავს, რო­გორც სუ­პერ­ვარ­სკვლავს (მათ­თვის ცნო­ბი­ლი არ იყო რო­ჯერ­სის სა­ი­ენ­ტო­ლო­გო­ბის შე­სა­ხებ, ან ყუ­რა­დღე­ბა არ მი­აქ­ცი­ეს ამ ფაქტს). და, ესეც ასე! – საქ­მე გა­ჩარ­ხუ­ლია. კრუ­ზი­სა და რო­ჯერ­სის ხან­მოკ­ლე თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის პე­რი­ოდ­ში მის­კე­ვიჩ­მა მისი “და­ვერ­ბოვ­კე­ბა” მო­ა­ხერ­ხა.

 

 

ასე­ვე ცნო­ბი­ლია, რომ ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ტომ კრუ­ზი სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი 1990 წელს გახ­და, მაგ­რამ 90-ია­ნებ­ში იგი აქ­ტი­უ­რი სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი არ იყო, რად­გან ამას ნი­კოლ კიდ­მა­ნი ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბო­და. იგი ფაქ­ტობ­რი­ვად ვერ იტან­და მის­კე­ვიჩს და ყვე­ლა გზით ცდი­ლობ­და, ტომი სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­ნე­წყო. ამა­ში კიდ­მანს დე­ვიდ გე­ფე­ნი და სტი­ვენ სპილ­ბერ­გიც ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ. ასე­ვე წე­რენ, რო­გორ­ღაც ამ ჭა­ო­ბი­დან რომ ამო­ეთ­რი­ათ, სპილ­ბერ­გმა სტენ­ლი კუბ­რი­კი და­არ­წმუ­ნა, კრუ­ზი და კიდ­მა­ნი ფილმში “ფარ­თოდ გა­ხე­ლი­ლი თვა­ლე­ბი” მი­ეწ­ვია.

 

 

გა­და­ღე­ბე­ბი ინ­გლის­ში (მის­კე­ვი­ჩის­გან შორს) 3,5 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და. გა­უ­გე­ბა­რია, რა მოხ­და შემ­დგომ, მაგ­რამ კუბ­რი­კი ფილ­მის გა­და­ღე­ბის დას­რუ­ლე­ბის­თა­ნა­ვე გარ­და­იც­ვა­ლა. კრუზ­მა მო­უ­ლოდ­ნე­ლად კიდ­მან­თან და­შო­რე­ბა გა­და­წყვი­ტა და აქ­ტი­უ­რი სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი გახ­და: მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით აპი­ა­რებ­და თა­ვის რე­ლი­გი­ას. მის­კე­ვი­ჩი მისი სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რი გახ­და.

 

 

იგი კრუ­ზი­სა და კეტი ჰოლმსის ქორ­წილ­ში მეჯ­ვა­რე გახ­ლდათ, მერე კი მათ­თან ერ­თად მალ­დი­ვებ­ზე სა­ქორ­წი­ნო მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში გა­ემ­გზავ­რა. ამ­ჟა­მად მის­კე­ვი­ჩი კრუზს ყვე­ლა მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში თან ახ­ლავს.

 

 

დე­ვიდ მის­კე­ვი­ჩის ბი­ოგ­რა­ფი­ი­დან

 

 

დე­ვიდ მის­კე­ვი­ჩი – სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­უ­რი ეკ­ლე­სი­ის ლი­დე­რია. 1960 წელს ფი­ლა­დელ­ფი­ა­ში პო­ლო­ნურ-იტა­ლი­ურ კა­თო­ლი­კე­ე­ბის ოჯახ­ში და­ი­ბა­და. ბავ­შვო­ბა­ში ას­თმა და ალერ­გია აწუ­ხებ­და. მშობ­ლებ­მა არ იცოდ­ნენ, რო­გორ ემ­კურ­ნა­ლათ, შემ­თხვე­ვით მი­მარ­თეს დი­ა­ნე­ტი­კას და მათი თქმით, ამან ბავ­შვს უშ­ვე­ლა. ამის შემ­დეგ, მთე­ლი ოჯა­ხი სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი გახ­და. ყმაწ­ვი­ლო­ბა­ში მის­კე­ვი­ჩი რონ ჰა­ბარ­დის თა­ნა­შემ­წე იყო. 80-იანი წლე­ბის და­სა­წყის­ში ლი­დერ პო­ზი­ცი­ამ­დე ავი­და, ჰა­ბარ­დის სიკ­ვდი­ლის შემ­დეგ კი იგი შეც­ვა­ლა და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ი­დან ჰა­ბარ­დის მე­უღ­ლე გა­აგ­დო.

 

 

მის­კე­ვიჩ­მა და რონ ჰა­ბარ­დმა 1991 წელს სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­უ­რი ეკ­ლე­სი­ის­თვის სრუ­ლი სა­გა­და­სა­ხა­დო შე­ღა­ვა­თე­ბი მო­ი­პო­ვეს. აქამ­დე, 20 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ აშშ-ის სა­გა­და­სა­ხა­დოს 50-ჯერ უშე­დე­გოდ მი­მარ­თა მო­თხოვ­ნით. რო­გორ მო­იქ­ცა მის­კე­ვი­ჩი: და­ი­ქი­რა­ვა კერ­ძო დე­ტექ­ტი­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­გა­და­სა­ხა­დოს წამ­ყვან თა­ნამ­შრომ­ლებს უთ­ვალ­თვა­ლებ­დნენ და უამ­რა­ვი დარ­ღვე­ვა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს.

 

 

ფაქ­ტე­ბის გა­სა­ჯა­რო­ე­ბის სა­ნაც­ვლოდ მის­კე­ვიჩ­მა გა­და­სა­ხა­დე­ბის­გან სრუ­ლი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მო­ი­თხო­ვა, რო­გორც არა­კო­მერ­ცი­უ­ლი რე­ლი­გი­უ­რი ან საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ი­სა. და მი­ი­ღო კი­დეც. ამის შემ­დეგ მან ლოს ან­ჯე­ლე­სის სტა­დი­ონ­ზე ეკ­ლე­სი­ის 10 ათას­ზე მეტი წევ­რი შეკ­რი­ბა და 3-სა­ა­თი­ა­ნი სი­ტყვით მი­მარ­თა: “ომი დას­რულ­და! ჩვენ გა­ვი­მარ­ჯვეთ! დღე­ი­დან არა­ვი­თა­რი გა­და­სა­ხა­დე­ბი!”. ოვა­ცი­ე­ბი 10 წუთ­ზე მეტს გაგ­რძელ­და, სა­ი­ენ­ტო­ლო­გებ­მა გა­მარ­ჯვე­ბა იზე­ი­მეს.

 

 

დე­ვიდ მის­კე­ვი­ჩის მე­უღ­ლე შელი 2006 წელს უგზო-უკვლოდ და­ი­კარ­გა. “ნიუ იორ­კე­რის” გად­მო­ცე­მით, ან ცო­ცხა­ლია, ან მკვდა­რი, ან სად­მე მა­ლა­ვენ.

 

 

სა­ი­ენ­ტო­ლო­გია

 

 

სა­ი­ენ­ტო­ლო­გია რე­ლი­გი­ურ-ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი სწავ­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც ამე­რი­კელ­მა მწე­რალ-ფან­ტასტმა რონ ჰა­ბარ­დმა შექ­მნა. მისი მი­ზა­ნი თით­ქოს კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რია, – ადა­მი­ა­ნუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სრულ­ყო­ფა­სა და სუ­ლი­ე­რად ამაღ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. სა­ი­ენ­ტო­ლო­გია აერ­თი­ა­ნებს ფი­ლო­სო­ფი­ი­სა და სუ­ლი­ე­რი სრულ­ყო­ფი­ლე­ბის ტექ­ნი­კის ფლო­ბა­სა და ისეთ სფე­რო­ებს, რო­გო­რი­ცაა მო­რა­ლი, ეთი­კა, გა­ნათ­ლე­ბა, მარ­თვის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და სხვა.

 

 

ბევ­რი ჰო­ლი­ვუ­დის ვარ­სკვლა­ვი (ტომ კრუ­ზი, ჯონ ტრა­ვოლ­ტა, ჯინა ელფ­მა­ნი, კელი პრეს­ტო­ნი, კერ­სტი ელი, მი­შელ ფა­ირ­მა­ნი, ჯე­ი­სონ ლი, უილ სმი­ტი, დას­ტინ ჰოფ­მა­ნი, რო­ბინ უი­ლი­ამ­სი, პრის­ცი­ლა პრეს­ლი, კეტი ჰოლმსი და სხვე­ბი) მისი მიმ­დე­ვა­რია.

 

 

კრი­ტი­კო­სე­ბის აზ­რით, ამ მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას სა­ერ­თო არა­ფე­რი აქვს ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ, რე­ლი­გი­ურ და ფი­ლო­სო­ფი­ურ მიზ­ნებ­თან, ეს არის წმინ­და კო­მერ­ცი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რო­მე­ლიც ეგ­რეთ წო­დე­ბუ­ლი თა­ვი­სი ლი­დე­რე­ბის გამ­დიდ­რე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბა.

 

 

სა­ი­ენ­ტო­ლო­გი­ას არ ცნო­ბენ – საფ­რან­გე­თი, გერ­მა­ნია, ირ­ლან­დია, ბრი­ტა­ნე­თი, ლუქ­სემ­ბურ­გი, ის­რა­ე­ლი, მექ­სი­კა. გერ­მა­ნე­ლე­ბი მას კო­მერ­ცი­ულ, ბელ­გი­ე­ლე­ბი კი და­ნა­შა­უ­ლებ­რივ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ად მი­იჩ­ნე­ვენ. ბელ­გი­ა­ში მისი მიმ­დევ­რო­ბა კა­ნო­ნით ის­ჯე­ბა.

კატეგორია: მოზაიკა
დამიტოვეთ კომენტარი